Nota Legal


O sitio de Internet www.agilitycompostela.com é propiedade do Club Agility Compostela. O propietario responsabilízase do contido do sitio web e resérvase o dereito a modificalo ou eliminalo cando o estime convinte.
O Club Agility Compostela unicamente recolle os datos persoais voluntariamente proporcionados polos usuarios no formulario de contacto.

A recollida dos datos de carácter persoal ten como finalidade a de levar a cabo accións informativas sobre os servizos ofrecidos, para o que poderá empregar, entre outros medios, o correo electrónico, telefonía, fax, correo ordinario ou calquera outro medio telemático. O usuario autoriza expresamente o uso dos seus datos para eses obxectivos.

Club Agility Compostela adoptou os niveis de seguridade de protección de datos de carácter persoal legalmente requeridos e instalou os medios e medidas técnicas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos de carácter persoal facilitados polos seus titulares.

Club Agility Compostela non realiza cesión de datos a terceiros. En caso de que o fixera, informará previamente ó titular dos datos da finalidade e condicións da cesión.

O usuario, titular dos datos, terá en todo momento o dereito de acceder aos ficheiros, podendo exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. A tal fin deberá dirixirse mediante carta asinada polo titular para remitirlle a resposta da súa solicitude.

IDENTIFICACIÓN
Denominación:
Club Agility Compostela
CIF: G70172994

Enderezo:
Aramio-Aríns, nº 4 • Santiago de Compostela • (A Coruña) Galicia
Tel. 662 570 075 - 646 291 070

Equipo de Agility Compostela